Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Paulinka Janus

Subkonto nr: 10353702

Krótko o mnie...

Paulinka urodziła się 19 grudnia 2015 roku jako w pełni zdrowa dziewczynka z punktacją 10/10 w skali APGAR. Jako 6-tygodniowa dziewczynka dostałam obowiązkowe szczepienia ochronne (WZW B, DTP, HIB). Dzień później mój stan znacznie się pogorszył. Trafiłam na OIOM w stanie bardzo ciężkim z powodu wymiotów treścią fusowatą, obrzęk-wynaczynienie w miejscach szczepienia, ostrej niewydolności oddechowej i zaburzeń świadomości w przebiegu masywnego krwawienia do OUN - według lekarzy prawdopodobnie w przebiegu późnej choroby hemolitycznej noworodka. Już nieprzytomna zostałam zaintubowana i wentylowana mechanicznie. W drugiej dobie zostałam zakwalifikowana do leczenia operacyjnego do wykonania kraniotomi oraz usunięcia krwiaka śródmózgowego. Po zakończeniu sedacji zostawałam nadal nieprzytomna, z niewielką aktywnością spontaniczną dotyczącą głównie kończyn dolnych, z bardzo leniwą reakcją na światło. Po kilku dobach mój stan pozostawał stabilny, nastąpiła nieznaczna poprawa stanu neurologicznego, byłam przytomna, brak kontaktu z otoczeniem, reagowałam na bodźce ruchem kończyn lub płaczem. Pomimo stabilizacji stanu klinicznego brak powrotu spontanicznego oddechu - konieczne było utrzymanie kontrolowanej wentylacji mechanicznej. Po obrazowaniu rezonansem magnetycznym, które potwierdziło obecność encefalopatii po przebytym krwawieniu śródmózgowym, cechy ewolucji krwiaka w płacie czołowym uwidoczniło zmiany w początkowym odcinku rdzenia szyjnego. Po kolejnych tygodniach została mi wykonana TRACHEOSTOMIA. W kolejnych dobach stan był stabilny, zakończono terapię dożylną, wentylowanie mechanicznie, została wykonana endoskopowa gastrostomia dzięki którym wprowadzono leczenie żywieniowe dietą przemysłową. Ze względu na nieodwracalną przyczynę niewydolności oddechowej zakwalifikowano mnie do programu wentylacji domowej. Po 169 dniach zostałam wypisana do domu ze stałym nadzorem krążeniowo-oddechowym .

Trochę więcej o mnie...

To już prawie 2 lata jak jestem wentylowana mechanicznie w warunkach domowych. Mój stan jest stabilny, jestem rehabilitowana, dzięki czemu reaguję na wszelkiego rodzaju bodźce i jestem znacznie aktywniejsza ruchowo. Nawet zaczynam się uśmiechać, gdzie tego nie robiłam : )

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Paulinka Janus

This page as PDF