Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Jan Sojka

Subkonto nr: 10387202

Krótko o mnie...

Janek jest chłopcem autystycznym, ma 17 lat. Oprócz autyzmu ma jeszcze poważną wadę wzroku i liczne drobne schorzenia - mniej lub bardziej wpływające na jego życie. Jest pogodny, ma sporo zainteresowań: lubi słuchać muzyki, wędrować po górach, wycieczki samochodem, gry komputerowe i wiele innych. Janek jest inteligentny i systematyczny. Bardzo prosimy o wsparcie 1 %, by mógł się dalej rozwijać. Jest już dużym chłopcem i efekty pracy z nim są widoczne, ale potrzebuje ciągłej pracy i stymulacji rozwoju.

Trochę więcej o mnie...

Syn jest pod opieką wielu specjalistów m.in. poradni neurologicznej, psychologicznej, psychiatrycznej, logopedycznej, ortopedycznej, kardiologicznej, okulistycznej, rehabilitacyjnej. Sytuacja finansowa naszej rodziny jest bardzo trudna. Jesteśmy rodziną wielodzietną i każdy wydatek jest dla nas wyzwaniem, a staramy się z mężem zapewnić Jasiowi wszechstronną pomoc i warunki by mógł realizować swoje umiejętności i w miarę możliwości go usamodzielnić. Syn wymaga stałej opieki z mojej strony i codziennych zajęć z terapeutami oraz rehabilitacji. Jest wiele innych możliwości wspierania rozwoju naszego syna np. turnusy rehabilitacyjne, terapie, diety, dostęp do nowoczesnych środków wspierania terapii, lecz koszty ze względu na naszą sytuację finansową są zbyt wysokie. W związku z tym serdecznie proszę o pomoc dla Jasia, aby mógł korzystać z terapii, które pomogą poprawić jakość jego życia i żeby nie był wykluczony i osamotniony.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jan Sojka

This page as PDF