Fundacja Miej Serce pomaga Samancie


U Samanty podczas pobytu w Francji zdiagnozowano ostrą białaczkę. Po wielu komplikacjach, Samantę udało się przetransportować do Polski, gdzie dalej jest poddawana leczeniu.

Prócz kosztów szpitalnych, Samanta musi mieć w Polsce zapewnioną odpowiednią opiekę specjalistów. Niezbędny też jest specjalny sprzęt, który pozwoli jej komfortowo funkcjonować podczas leczenia. Dodatkowy koszt generują wszelkie środki dezynfekcji oraz specjalna dieta jakiej musi podlegać Nasza podopieczna.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Samancie i dowiedzieć się jak możesz ją wesprzeć, kliknij tutaj: 
https://miejserce.pl/podopieczny/101209602/

Opublikowano: 27-03-19