Karolek urodził się zbyt wcześnie…

Karolek – podopieczny Fundacji Miej Serce urodził się jako jeden z bliźniaków, co niestety stało się zbyt wcześnie. Pierwsze przeprowadzone badania, wykazały że zbyt wczesne narodziny zostawiły ślad w ciele małego Karola. Chłopiec jest całkowicie głuchy.

Zgodnie z zaleceniami, podopieczny Fundacji Miej Serce musi nosić aparaty słuchowe. Niestety to nie wszystko – Karolkowi potrzebna jest stała rehabilitacja słuchu oraz wyjazd na turnus rehabilitacyjny. Taka terapia jest niestety ogromnym kosztem, a dodatkowo Karol będzie musiał przejść operację wszczepienia implantu ślimakowego, po której również będzie niezbędna dalsza, intensywna rehabilitacja.

Prosimy o wsparcie dla dzielnego Karolka. Wspólnie możemy sprawić, że chłopiec będzie słyszał!

Kliknij tutaj i wybierz jedną z form wsparcia Karolka.

Opublikowano: 16-02-21