Klaudia pozdrawia wszystkich darczyńców!

Pozdrowienia od podopiecznej Fundacji Miej Serce – Klaudii!

Klaudia uczęszcza już do szkoły specjalnej, gdzie uczy się i rozwija w małej grupie, co pozwala jej na lepsze przyswajanie wiedzy oraz kontakt z rówieśnikami.

Dzięki wsparciu darczyńców, Fundacja Miej Serce mogła w zeszłym roku sfinansować dla Klaudii turnus rehabilitacyjny, na który mamy nadzieję będzie mogła wyjechać i w tym roku. Był to dla niej wartościowy czas, który pomógł w rozwoju i dążeniu do samodzielności.

Ponadto dofinansowaliśmy wizyty u specjalisty oraz najpotrzebniejsze leki dla Naszej dzielnej Klaudii.

Klaudia ma rzadki zespół genetyczny Williamsa Beurena, który jest zespołem wad wrodzonych spowodowanym brakiem fragmentu jednego z chromosomów. Skutkiem tej wady jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego i niepełnosprawność intelektualna.

Klaudia pokazuje każdego dnia swoim uśmiechem i siłą, że nie chce się poddawać. Niestety to może nie wystarczyć, bo poza chęciami, potrzebne są jeszcze środki. Niestety koszt niezbędnej opieki dla dziewczynki jest bardzo duży, dlatego prosimy o wsparcie wszystkich ludzi dobrych serc. By dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Opublikowano: 25-02-20