Kubuś – podopieczny Fundacji Miej Serce

Kuba to 6-letni chłopiec, który marzy o tym, aby móc bawić się i rozwijać jak jego rówieśnicy. Niestety, bez pomocy nie będzie to możliwe, ponieważ Kubuś cierpi z powodu porażenia nerwu splotu barkowego, Zespołu Aspergera, astmy i problemów z serduszkiem.

Aby Nasz podopieczny mógł walczyć o swoje zdrowie, potrzebne są intensywne zajęcia z rehabilitantami oraz stała opieka wielu specjalistów, którzy pomogą Kubie rozwijać się prawidłowo.

Prosimy o pomoc dla Kubusia – podopiecznego Fundacji Miej Serce, który dzięki wsparciu będzie mógł być objęty opieką jakiej potrzebuje.

Opublikowano: 17-04-18