Nowy sprzęt Bartusia!

Bartuś dziękuje wszystkim ludziom o dobrych sercach!
To dzięki Wam mogliśmy zakupić dla Bartka pionizator! Jest on niezbędnym etapem na drodze do uzyskania samodzielności chodzenia.
Dzięki temu rehablitacja Bartusia będzie o wiele skuteczniejsza! Pionizator stymuluje rozwój psychoruchowy, wspomaga prawidłowy rozwój mięśni, stawów i układu kostnoszkieletowego.
Od teraz walka rodziców Bartka o prawidłowy rozwój syna będzie łatwiejsza.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają!

Opublikowano: 21-09-17