Nowy sprzęt Bartusia!

21.09.2017
Bartuś dziękuje wszystkim ludziom o dobrych sercach! To dzięki Wam mogliśmy zakupić dla Bartka pionizator! Jest on niezbędnym etapem na drodze do uzyskania samodzielności chodzenia. Dzięki temu rehablitacja Bartusia będzie o wiele skuteczniejsza! Pionizator stymuluje rozwój psychoruchowy, wspomaga prawidłowy rozwój mięśni, stawów i układu kostnoszkieletowego. Od teraz walka rodziców Bartka o prawidłowy rozwój syna będzie łatwiejsza. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają!