O Fundacji Miej Serce

o-fundacji

Fundacja Miej Serce

Fundacja Miej Serce powstała by pomagać i wspierać. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd. Nasz główne cele to:

Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka,

Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom.

Działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka.

Numer konta ogólny:
Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610 Numer

Konto dla wpłat z Cegiełek:
Bank PKOBP 92 1020 2472 0000 6902 0395 9780