Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Artur Wiśniewski

Subkonto nr: 101011302

Krótko o mnie...

Artur ma zdiagnozowany autyzm i nie potrafi mówić. Cierpi również z powodu nadpobudliwości oraz autoagresji.

Trochę więcej o mnie...

Na podstawie obserwacji badań i konsultacji, w tym w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu oraz u Neurologa i Psychiatry Logopedy zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju o charakterze autyzmu dziecięcego oraz upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Aktualnie uczęszcza do Szkoły Specjalnej gdzie ma odpowiednią terapie oraz rehabilitacje. Jest wesołym, sympatycznym i inteligentnym dzieckiem. Artur stale czyni postępy, za sprawą własnego potencjału, naszego zaangażowania oraz dobrej opieki terapeutycznej. Niestety widoczne są nieprawidłowości w kontaktach społecznych i komunikacji ze względu na brak mowy oraz samodzielność. Największą trudnością na chwilę obecną stanowią dla niego jego zachowania brak porozumienia w mowie oraz nieświadomości zagrożeń świata zewnętrznego. Nadal wymaga intensywnej terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej dogoterapi hipoterapi muzykoterapi oraz innych terapii poprawiających funkcjonalność w życiu społecznym oraz samodzielnym. Jest pod stała opieka rodziców ze względu na to że Artur nie jest do końca samodzielny trzeba mu pomagać w każdych czynnościach dnia codziennego oraz ćwiczeniach które poprawi mowe pisanie rysowanie I uświadamianie że jest kochany I bezpieczny. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą przekazaną kwotę, która pomoże naszemu synkowi lepiej funkcjonować w otaczającym go świecie.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Artur Wiśniewski