Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Filip Konikiewicz

Subkonto nr: 101477502

Krótko o mnie...

Jesteśmy rodzicami Filipka, który urodził się z głębokim niedosłuchem. Robimy wszystko, by umożliwić mu rozwój słuchu i mowy, tak by miał szansę uruchomić wszystkie zmysły i pokonać swoje blokady. Filip potrzebuje intensywnej rehabilitacji mowy i słuchu.

Trochę więcej o mnie...

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu Orator z Wrocławia, gdzie Filip uczestniczy w wielu zajęciach takich jak trening słuchowy, logo rytmika, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne. Jest pod stałą opieką lekarzy laryngologów, otolaryngologów, neurologów, terapeutów mowy. Nosi aparaty słuchowe. W 2020 roku został wszczepiony w prawe ucho implant. Oboje jesteśmy muzykami i bardzo chcielibyśmy by nasz synek miał szansę na normalne funkcjonowanie i słuchanie dźwięków oraz by miał szansę rozwinąć mowę. Terapie są bardzo kosztowne i będziemy wdzięczni za wsparcie Filipka w drodze zdrowienia.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Filip Konikiewicz