Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Sławomir Głowacki

Subkonto nr: 101558802

Krótko o mnie...

Mój syn Sławomir Głowacki urodził się 31. października 2007 roku. Kiedy miał 1,5 roku, lekarze stwierdzili u niego tzw. niepełnosprawność sprzężoną polegającą na autyzmie i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym.

Trochę więcej o mnie...

Syn uczęszcza do Szkoły Specjalnej nr 244 w Helenowie w Warszawie. Dotąd nie był w stanie nauczyć się wypowiadania kilku podstawowych słów, ale rozumie co się do niego mówi. Staramy się więc nauczyć go mowy alternatywnej migowej. Dla uzyskania poprawy stanu zdrowia syna potrzebne jest permanentne prowadzenie intensywnej rehabilitacji. W tym celu syn powinien systematycznie uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej, zajęciach z pedagogiem i neurologopedą. Koszty takiej terapii wymagają dodatkowych środków, ponieważ nie wchodzą do zakresu typowej rehabilitacji szkolnej. Proszę zatem o pomoc, gdyż sama nie jestem w stanie zapewnić synowi rehabilitacji o tak szerokim zakresie, umożliwiającym jego właściwy rozwój. Będę wdzięczna za każdą pomoc.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Sławomir Głowacki