Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Nikodem Dowgiałło

Subkonto nr: 101603602

Krótko o mnie...

Choruje na śmiertelną chorobę Malformacja żyły Galena (tętniczo żylna mózgu) po 4 embolizcjach, kolejna operacja w planach, leczeni w Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa. Po licznych komplikacjach pooperacyjnych m.in wodogłowie (założona zastawka), stan po SIADH, wylew 4 komorowy (założenie 2 drenaży oraz 2 zbiorników Rickhama), padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, gronkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. 24 stycznia przyjęcie na oddział okulistycznych w celu badania wzroku - blade siatkówki spowodowane niedotlenieniem mózgu, wybroczyny na dnie oka mogą zakwalifikować go do operacji oczu.

Trochę więcej o mnie...

Nikodem wymaga intensywnych rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, musi być pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Dziecko mając rok niestety nie potrafiło nawet samo usiąść. *** Stan Nikosia na dzień 15.03.2021r. Nikodem dzielnie walczy na rehabilitacjach o sprawność. Napięcie mięśniowe pogorszyło się po operacji z dnia 8 lutego. Staramy się ze wszystkich sił, żeby biegał samodzielnie. Uczęszcza na WWR, w placówce w której w przyszłości ma uczęszczać do przedszkola. Jest to placówka o działaniu specjalnym. Na wczesnym wspomaganiu rozwoju Nikoś ma rehabilitacje, terapię pedagogiczną, zajęcia SI, oraz jest objęty psychologiem. Nikoś zaprzestał z mówieniem i wrócił do gaworzenia. Mimo wszystko bardzo się stara. Po badaniu okulistycznym wyszły nieprawidłowości, które wynikają z tętniaka oraz wodogłowia. Nikodem zostaje objęty leczeniem w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie będzie przygotowywany do operacji zeza rozbieżnego. Również zostało wykryte, że Nikodem słabo widzi. Widzi na odległość jedynie 2 metrów, co kwalifikuje go do osób słabowidzących. To dla nas bardzo duży cios. Nikosia czeka długa rehabilitacja oczu oraz nauka życia z tym stanem wzroku, który pozostał. Nikoś będzie uczęszczał na dogoterapię, hipoterapię oraz zajęcia z tyflopedagogiem, by wspomógł nas oraz Nikosia jak mamy uczyć go na nowo poznawać świat.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Nikodem Dowgiałło