Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Karol Pacek

Subkonto nr: 101664802

Krótko o mnie...

Karolek urodził się całkowicie głuchy jako jeden z bliźniaków, przedwcześnie, z obustronną głuchotą.

Trochę więcej o mnie...

Karolek urodził się, jako jeden z bliźniaków, przedwcześnie, z obustronną głuchotą (obustronny niedosłuch przewodzeniowy i czuciowo-nerwowy w stopniu głębokim). Pierwsze badania kontrolne wykazały brak reakcji słuchowych. Kolejne badania potwierdziły najgorsze – całkowity brak słuchu. Zgodnie z zaleceniami rodzice zakupili aparaty słuchowe, które są potrzebne w celu stymulacji nerwu słuchowego. Karolkowi potrzebna jest stała rehabilitacja słuchu, która jest kosztowna. Potrzebne są też wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne (częściowo płatne). Karolka czeka operacja wszczepienia implantu ślimakowego. Im szybciej będzie wykonana operacja, tym łatwiej będzie rozwinąć słuch i mowę. Aby Karolek mógł słyszeć, po operacji będzie musiał już zawsze nosić procesory mowy, konieczna będzie intensywna rehabilitacja oraz jak najczęstsze wyjazdy na kosztowne turnusy rehabilitacyjne. Wiemy jednak, że wszczepienie implantu pozwoli Karolkowi na słyszenie dźwięków za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia noszonego na uchu. To jednak wystarczy, aby mógł słyszeć, rozwinąć mowę i żyć tak jak normalne dziecko, chodzić do szkoły, uczyć się i bawić. Ośmielamy się apelować o pomoc w zbiórce pieniędzy na rehabilitację. Będziemy wdzięczni za każdą oferowaną sumę. Wierzymy, że znajdzie się Ktoś, kto Karolkowi pomoże. Przekazując 1% podatku lub darowiznę pomagacie Państwo w codziennym funkcjonowaniu Karola oraz w walce o sprawność.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Karol Pacek