olivia shapkaryna

Subkonto nr: 102088802
wiek: 3 latka

O mnie

Jesteśmy rodziną z Białorusi, mamy córeczkę Oliwie, musieliśmy uciekać do Polski z powodu prześladowań politycznych. Do maja 2022 oboje z mężem pracowaliśmy, a nasza córeczka chodziła do przedszkola i byliśmy szczęśliwą rodziną, Oliwka była wesołą dociekliwą i pełną życia dziewczynką. Nasz świat zawalił się w maju 2022 roku, gdy usłyszeliśmy od lekarza straszną wiadomość – guz mózgu. Oliwka przeszła bardzo skomplikowaną operację usunięcia guza w Warszawie pomimo tego, iż guz całkowicie usunięto, pozostały poważne konsekwencje, córeczka nasza nie oddycha, nie je samodzielnie. Wierzymy w to, że Oliwka naprawdę chce wrócić do normalnego życia, bawić się, biegać, skakać, robić to co jej rówieśnicy. Robi postępy w oddychaniu spontanicznym i próbuje przełykać, spogląda z zainteresowaniem gdy do niej mówimy lub czytamy jej bajki. Oliwka potrzebuje długiej i intensywnej rehabilitacji. Pomóżmy razem przywrócić dzieciństwo Oliwii.

Мы сям'я з Беларусі, у нас ёсць чатырохгадовая дачка Алівія, мы былі вымушаныя ўцячы ў Польшчу з-за палітычнага пераследу.Да мая 2022 года мы з мужам абодва працавалі, дачка хадзіла ў садок і мы былі шчаслівая сям'я, Аліўка была вясёлай, дапытлівай і жыццярадаснай дзяўчынкай Наш свет рухнуў у маі 2022 года, калі мы даведаліся ад доктара страшную вестку - пухліна мозгу. Аліўка перанесла вельмі складаную аперацыю па выдаленні пухліны ў Варшаве, нягледзячы на ​​тое, што пухліна была цалкам выдаленая, былі цяжкія наступствы, наша дачка не дыхае, не есць самастойна.Мы верым, што Аліўка вельмі хоча вярнуцца ў нармальнае жыццё, гуляць, бегаць, скакаць, рабіць тое, што яе аднагодкі. Яна робіць спантаннае дыханне і спрабуе глытаць, з цікавасцю глядзіць, калі мы з ёй размаўляем або чытаем ёй казкі. Аліўцы патрэбна доўгая і інтэнсіўная рэабілітацыя, давайце дапаможам вярнуць Аліве дзяцінства.

We are a family from Belarus, we have a daughter, Oliwa, we had to flee to Poland due to political persecution.  Until May 2022, my husband and I both worked, and our daughter attended kindergarten and we were a happy family, Oliwka was a cheerful, inquisitive and full of life girl.  Our world collapsed in May 2022 when we heard terrible news from a doctor - a brain tumor.  Oliwka underwent a very complicated tumor removal surgery in Warsaw, despite the fact that the tumor was completely removed, there were serious consequences, our daughter does not breathe, and does not eat on her own.  We believe that Oliwka really wants to return to normal life, play, run, jump, do what her peers do.  She makes progress with spontaneous breathing and tries to swallow, looks with interest as we talk to her or read her fairy tales.  Oliwka needs a long and intensive rehabilitation.  Let's help restore Oliwia's childhood.

Galeria

Jak można mi pomóc

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie korzystając z bezpiecznej płatności online lub wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie).

W celu przekazania wsparcia przelewem bankowym należy dokonać przelewu na poniższe dane:

Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Tytułem: olivia shapkaryna - Subkonto nr 102088802

Na koniec

Z całego serca chcę podziękować wszystkim osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i proszę o dalszą pamięć o mnie :-)

Z serdecznymi pozdrowieniami
olivia shapkaryna