Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Bartosz Kowalski

Subkonto nr: 10300502

Krótko o mnie...

Bartoszek urodził się na początku 2007 roku. Jest chory na wodogłowie wrodzone ( stan po wszczepieniu zastawki komorowo-otrzewnej, plastyka przełyku pokarmowego – niedrożność, stan po plastyce przetoki przełykowo-tchawiczej, refluks żołądkowy, trzykrotne już rozszerzanie przełyku, operacja zamknięcia kości czaszki - maj 2008, sierpień 2009 - rewizja układu zastawkowego, padaczka). Zwracam się z prośbą o pomoc w zbieraniu funduszy na jego leczenie i rehabilitacje. Syn mój jest pod stałą opieką poradni : rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, audiologicznej i chirurgicznej. Bartosz jest opóźniony psychoruchowo (nie chodzi samodzielnie) w związku z tym wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji.

Trochę więcej o mnie...

Szanse sprawności ruchowej są bardzo duże dzięki intensywnej rehabilitacji i masaży, zarówno w domu jak i w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, oraz zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Koszt jednego turnusu to kwota od 5000 zł do 7000 zł (w zależności od ośrodka rehabilitacyjnego). Zalecane jest 6 turnusów w ciągu roku. Do tego oczywiście codzienna rehabilitacja 60 zł, masaże 50 zł, hipoterapia 50 zł. Mąż jest jedynym żywicielem rodziny 4-osobowej. Dlatego znajduję w sobie odwagę i siły, aby prosić o wsparcie finansowe na kolejne turnusy. Znalazłam się w gronie osób proszących, proszę mi wierzyć nie jest to komfortowa sytuacja.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Bartosz Kowalski

This page as PDF