Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Norbert Jamróz

Subkonto nr: 10494702

Krótko o mnie...

Norbert urodził się w 2003 roku i choruje na autyzm, upośledzenie umysłowe oraz niedosłuch centralny. Autyzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania, trzeba powiedzieć o całym spektrum trudności, z jakimi się boryka syn. Najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły, inaczej odbierane są obrazy i dźwięki, dotyk, zapach, smak czy ból. Inny sposób odbioru świata powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z innymi ludźmi. Kłopoty z komunikacją sprawiają, że osoby z autyzmem borykają się z doświadczeniem psychicznego osamotnienia. Z kolei Centralne Zaburzenie Przetwarzania Słuchowego (CAPD) to problemy ze słyszeniem dźwięków, mimo prawidłowego słuchu. Są one spowodowane przez uszkodzenie centralnej-nerwowej części układu słuchowego tzn. uszkodzenia w okolicach półkul mózgowych lub pnia mózgu.

Trochę więcej o mnie...

Norbert bardzo chce żyć tak, jak inni ludzie. Chce włączać się w życie społeczne. Taką szansę daje mu pomoc specjalistów, sprofilowana terapia oraz nasza i Państwa pomoc. Za okazana pomoc serdecznie Wszystkim dziękujemy - Rodzice Ewa i Grzegorz Jamróz. Poprzez Państwa wsparcie możemy mu wspólnie pomóc w kosztownej rehabilitacji, leczeniu i zaopatrzeniu w środki ortopedyczne niezbędne do jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Norbert Jamróz

This page as PDF