Fundacja Miej Serce

przedstawia:

Bartłomiej Bańka

Subkonto nr: 10867402

Krótko o mnie...

Bartek ma wadę genetyczną potwierdzoną i opisaną tylko u 75 ludzi na świecie, mozaikę z dodatkowym izochromosomem pp na 18 parze chromosomów, atypowy Zespół Edwardsa, ponadto u Bartka stwierdzono autyzm wczesnodziecięcy, hipotonię - obniżenie napięcia mięśniowego i hipogammaglobulinemię, PFAPA zespół złośliwych gorączek nawrotowych i PNO czyli pierwotne niedobory odporności.

Trochę więcej o mnie...

Bartuś - maleńki człowiek postawiony przed wielkimi wyzwaniami. Chłopczyk niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy. Bartek od urodzenia objęty jest opieką wielu specjalistów: genetyka, neurologa, immunologa, alergologa, dermatologa, audiologa, okulisty, psychiatry, laryngologa i innych. Obecnie jest rehabilitowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym, gdzie uczęszcza na zajęcia z rehabilitacji narządu ruchu, SI, hippoterapię, hydroterapię, dogoterapię, arteterapię, zajęcia z logopedą, neurologopedą, psychologiem i oligofrenologiem. Ponadto uczęszcza do przedszkola w tej placówce, gdzie poszerzamy jego rehabilitacje. Bartek jest dzieckiem pogodnym, uśmiechniętym i ciekawym świata, a przy tym bardzo wytrwałym i cierpliwym. Jest naszym rodzinnym słoneczkiem.

Jak można mi pomóc...

Wpłata bezpośrednio na konto

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online.

W celu przekazania wsparcia nalezy dokonac przelewu bankowego na ponizsze dane:

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Wpłata z wykorzystaniem płatności online

Darowiznę można przekazać również w bardzo prosty i bezpieczny sposób, korzystając z płatności online.Podaj tylko kwotę jaką chcesz przekazać i zrealizuj płatność.

Paypal

Dotpay

Przekaż 1% swojego podatku

Możesz również mi pomóc przekazując 1% swojego podatku przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

Generalnie taką możliwość mają wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku ?

Krok 1 Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając odpowiednie dla siebie zeznanie PIT

Krok 2 Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3 W rubryce INFORMACJĘ UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam moje nazwisko oraz numer subkonta.

Krok 4 Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy.

Na sam koniec...

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i prosze o dalszą pamięć o mnie :-)

Pozniżej mogą Państwo znaleźć moją ulotkę do pobrania.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Bartłomiej Bańka

This page as PDF