Rehabilitacja!

Dzięki wsparciu naszych darczyńców mogliśmy dzisiaj pokryć koszty

miesięcznej rehabilitacji dla szóstki naszych podopiecznych.

Dla większości naszych podopiecznych rehabilitacja to jeden z głównych

elementów walki z chorobą.

Dzięki Wam nasi podopieczni przezwyciężają swoje ograniczenia rozwojowe!

Bardzo serdecznie dziękujemy! 

Opublikowano: 13-09-17