Turnus rehabilitacyjny Bartka.

Bartek ma 12 lat. Jest dzielnym i silnym chłopcem, który każdego dnia zmaga się z niepełnosprawnością spowodowaną przez wodogłowie oraz padaczkę.

Bartuś wiele ćwiczy i rozwija się. Jak mówią lekarze, jego szanse na samodzielność są bardzo duże, lecz do tego potrzebna jest wieloetapowa rehabilitacja. Najlepszą formą takich zajęć są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, gdzie podopieczni mogą ćwiczyć pod okiem specjalistów z różnych dziedzin, a zajęcia są bardzo intensywne.

Dzięki okazanemu wsparciu darczyńców Fundacji Miej Serce, Bartuś mógł już wyjechać na taki turnus! Ćwiczył tam wraz z rehabilitantami, a cały wyjazd przyniósł wiele korzyści w jego rozwoju.

Niestety, aby Bartek mógł być jak najbardziej sprawny, zalecanych jest kilka turnusów rocznie. Ponadto niezbędne są rehabilitacje w domu oraz zakup sprzętu. Wszystko co związane z walką o zdrowie Bartka jest bardzo kosztowne i tylko dzięki wsparciu, nasz podopieczny będzie mógł nadal się rozwijać.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o Bartusiu oraz o tym jak możesz go wesprzeć, by mógł wyjechać na kolejny turnus.

Opublikowano: 04-06-19