Aaron pozdrawia z turnusu rehabilitacyjnego

04.08.2017
Aaron to 9 letni chłopczyk, który od urodzenia zmaga się z zaburzeniami ogólnorozwojowymi, gdzie dominuje głównie autyzm i opóźniony rozwój psychoruchowy. To właśnie dzięki Wam i Waszej pomocy mogliśmy pomóc Aaronowi wyjechać na turnus rehabilitacyjny, dzięki, któremu nasz podopieczny może podejmować kolejne kroki ku samodzielnemu rozwojowi. Z wielka dumą patrzymy jak Aaron się rozwija i jakie efekty przynosi rehabilitacja. Aaron jest wdzięczny wszystkim, którzy go wspierają!