Fundacja

Fundacja Miej Serce powstała by pomagać i wspierać. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd.

Nasz główne cele to:

 • Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka
   
 • Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
   
 • Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
   
 • Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży
   
 • Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom
   
 • Działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka

Numer konta do wpłat darowizn:
Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610