Blog

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku

19.11.2021
Instalacja fotowoltaiczna to wybór, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Jest to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale też oszczędność i niezależność energetyczna, co przy wzrastających cenach prądu jest bardzo interesującym rozwiązaniem. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest sporym wydatkiem, ale dzięki temu, że istnieją dofinansowania i ulgi, które sprawiają, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna. Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Jak wygląda kwestia opodatkowania? Jaki podatek od fotowoltaiki musisz płacić, decydując się na instalację? Wszystkiego na temat podatku od fotowoltaiki dowiesz się z tego artykułu. Inwestorzy chętnie korzystają z różnych form dofinansowania do zakupu fotowoltaiki. Jednym ze sposobów na częściowy zwrot kosztów jest ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Ulgę termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.  i wtedy też można było pierwszy raz z niej skorzystać już przy rozliczeniu PIT za rok 2019, a jej popularność wciąż wzrasta. Ten rządowy program sprawia, że instalacja fotowoltaiczna jest tańsza i dzięki temu może więcej osób zaplanować instalację paneli fotowoltaiczych. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie programu Mój Prąd. Firmy, które zajmują się motażem fotowoltaiki bardzo często pomagają klientom i przeprowadzają ich przez formalności związane z udziałem w tych programach i skorzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej. Co za tym idzie, klienci przy montażu fotowoltaiki dowiadują się, że mogą odliczyć fotowoltaikę od podatku, a to pozwala im podjąć decyzję o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, która bez tych dofinansowań jest sporym obciążeniem finansowym dla właścicieli budynków. Odliczenie fotowoltaiki jest udogodnieniem i pomocą finansową dla osób, które rozważają instalację fotowoltaiczną dla swojego domu. Zakres ulgi podatkowej W zakres ulgi podatkowej wchodzi przede wszystkim montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również instalacja ogniw PV lub kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, ocieplenie lub modernizacja dachu, wymiana okien, zamontowanie pompy ciepła, wdrożenie wentylacji wraz z rekuperacją budynku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można również wykonać audyt efektywności energetycznej budynku. Dokładny katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ważną kwestią jest to, że budynek, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna lub wszystkie wymienione powyżej usprawnienia, nie może być w trakcie budowy, powinien być już ukończony. Chciałbyś zamontować instalację fotowoltaiczną, ale zastanawiasz się, czy odliczenie fotowoltaiki od podatku można dokonać bez przeprowadzonego audytu? Uspokajamy – w świetle postanowień ustawy audyt energetyczny nie jest wymagany. W zakres ulgi termomodernizacyjnej wchodzi zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszelkie usługi związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na ocielenie budynku to zakup materiałów budowlanych również można odliczyć od podatku. Wymogi skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ważne jest to by zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech lat, ponieważ w takim okresie możemy skorzystać z ulgi. O czym więcej piszemy w dalszej części artykułu. Dla niektórych przeszkodą okazuje się to, że musimy najpierw nabyć towary, produkty i usługi, które według ustawy o termomodernizacji podlegają odliczeniu od dochodu (np. wydatki na instalację fotowoltaiczną), a dopiero później po zakończeniu roku podatkowego możemy dokonać odliczenia w PIT i uzyskamy zwrot poniesionych kosztów. Powstało wiele możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej jak specjalne kredyty, które często pomagają uzyskać firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki. Ważne jest rownież to, by na bieżąco rozliczać w deklaracji PIT wydatki związane z termomodernizacją (udokumentowane fakturą VAT). Jeśli nie mamy faktury, która potwierdza poniesione koszty nie otrzymamy zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej. Kto może skorzystać z ulgi termodernizacyjnej? Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom - osobom fizycznym, które rozliczają się na skali podatkowej 17% li 32%, ale również przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się na zasadach ogólnych (skali podatkowej zarówno 17% lub 32%) lub według podatku liniowego (19%) oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą Ci, którzy rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeśli w dniu odliczenia podatnik nie jest już właścicielem lub współwłaścicielem budynku wówczas nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna od wydatków poniesionych na panele fotowoltaiczne przysługuje również rolnikom, którzy są podatnikami podatku rolnego oraz posiadają grunt na własność lub użytkują dany grunt wieczyście. Przez jaki czas mogę odliczyć poniesione środki?   Istotą ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację inwestycji termomodernizacyjnej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym również w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. Poniesione wydatki można odliczyć w ramach ulgi w terminie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. "Mój Prąd", a odliczenie od podatku? Rekompensatę za inwestycję włożoną w fotowoltaikę mogą otrzymać również inwestorzy, którzy skorzystali z dopłaty w ramach programu „Mój Prąd”. Dodatkowo wydatek ten można odliczyć od podatku dochodowego także wówczas, gdy instalacja została sfinansowana w postaci pożyczki lub kredytu, niezależnie od tego, jaka jest wysokość spłacanej raty. Żadne z wypisanych powyżej nie ma wspływu na to jaka jest kwota odliczenia. Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziesz na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/ Jaki podatek VAT od fotowoltaiki? Właściciele budynków, którzy wykorzystują energię wytworzoną przez instalację na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, rozliczają się preferencyjną stawką 8% VAT. Dotyczy ona instalacji PV montowanych zarówno na dachu, jak i na gruncie. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności gospodarczej stawka VAT wynosi 23%. Bardzo ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest również to, że nie ma obowiązku płacenia dodatkowych podatków od fotowoltaiki do gminy ani innych podmiotów. Jak obliczyć wysokość ulgi? Jak obliczyć wysokość ulgi? Kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 tysiące złotych. Co ważne, jest ona przypisana do konkretnego podatnika, a nie do samej inwestycji. Dodatkowo z ulgi oddzielnie mogą skorzystać osoby, które są współwłaścicielami budynku, do do którego dokonano wydatków. Każdy z nich może się rozliczyć oddzielnie i skorzystać z odliczenia na PIT 37. Łącznie więc współwłaściciele budynku mogą odliczyć ponad 100 tysięcy złotych poniesionych wydatków. Jedyne co jest potrzebne do rozliczenia to wystawiona faktura przez dostawcę i wykonawcę systemu fotowoltaicznego. WAŻNE! Musimy sami dokonać odliczenia od podatku do 30 kwietnia!   Trzeba jednak pamiętać, że w usłudze Twój e-PIT automatycznie uwzględniona jest tylko ulga na dzieci, ale ulga termomodernizacyjna już nie. Z tego powodu, jeśli chcemy odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku, to trzeba samemu zalogować się i zmienić dane w rozliczeniu. Jeśli tego nie zrobimy nasze rozliczenie zostanie zaakceptowanie przez Urząd Skarbowy bez odliczenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną. Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana na formularzu PIT O. W PIT/O kwotę odliczenia wskakujemy w części B Odliczenia od dochodu (przychodu) w wierszu 6 Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Natomiast przykładowo w najpopularniejszym zeznaniu PIT–37 kwota ulgi termomodernizacyjnej jest wykazywana w części E „Odliczenia od dochodu”, gdzie wpisywana jest jedna zbiorcza kwota przysługująca z tytułu wszystkich odliczeń od dochodu wykazanych w części B załącznika PIT/O. Podatnicy wpisują ją w pozycji 108 (podatnik) i 109 (małżonek).

Kiedy możesz skorzystać z pomocy fundacji

18.11.2021
Fundacja Miej Serce swoimi działaniami i pomocą objęła już kilkuset podopiecznych - dzieci, których od lat wspiera w walce o zdrowie i samodzielność. Wiemy jak kosztowne są rehabilitacje i ile może kosztować sprzęt medyczny. Dzięki naszej pracy oraz sercom darczyńców, możemy opłacać z środków Fundacji rehabilitacje, terapie, leki, czy potrzebne badania oraz koszty leczenia. Pomoc słabszym to Nasze powołanie, dlatego jeśli jej potrzebujesz, możesz skorzystać z darmowego subkonta i otrzymać wsparcie. Zastanawiasz się kto może skorzystać z naszej pomocy? Jesteśmy organizacją skierowaną dla dzieci, dlatego do Fundacji Miej Serce może dołączyć każde dziecko do 18 roku życia, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wniosek o założenie takiego konta składa rodzic lub opiekun prawny poprzez internetowy formularz znajdujący się na naszej stronie. Kliknij tutaj, a strona przeniesie Cię do formularza. Jako organizacja nie będziemy wymagać od Ciebie przyjazdu osobiście do siedziby naszej organizacji, podpisywania umowy, czy też wysyłania dokumentów pocztą. Orzeczenie o niepełnosprawności swojego dziecka wyślij w procesie tworzenia subkonta w formie skanu lub zdjęcia. Tam także zaakceptujesz Regulamin Subkont Beneficjentów Fundacji Miej Serce. Nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności? Jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności, w formularzu w miejsce tego dokumentu wgraj inny, świadczący o chorobie lub niepełnosprawności Twojego dziecka. Może to być przykładowo zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypis ze szpitala. Na podstawie tego dokumentu będziemy mogli zaakceptować subkonto. Będziesz jednak musiał dosłać taki dokument, jak tylko go otrzymasz. Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności i jak je otrzymać Być może wcześniej nie słyszałeś o orzeczeniu o niepełnosprawności oraz tym, że Twoje dziecko może je otrzymać. Jeśli tak - podpowiemy Ci co musisz w tym przypadku zrobić. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który jest prawnym potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiającym korzystanie z przewidzianych dla nich świadczeń i przywilejów. Taki dokument pozwala także skorzystać z pomocy Fundacji Miej Serce. Orzekaniem o niepełnosprawności zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeśli nie wiesz gdzie taki zespół ma swoją siedzibę, skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. google) lub zadzwoń do swojego starostwa powiatowego, który udzieli Ci informacji. Mam już orzeczenie i chcę zapisać dziecko do Fundacji Aby z sukcesem założyć subkonto w Fundacji Miej Serce należy wejść na stronę , a formularz poprosi Cię o wpisanie loginu, którym jest twój aktywny adres e-mail oraz hasła. To ważny etap, ponieważ tych danych będziesz używać za każdym razem, kiedy będziesz chciał zalogować się do konta, dlatego zapamiętaj lub zapisz sobie swój login oraz hasło. Aby jak najbardziej ułatwić Ci rejestrację, możesz skorzystać z rejestracji przez Twoje konto na facebooku lub konto google. Wystarczy więc, że klikniesz odpowiednią ikonkę i będziesz mógł zalogować się dzięki tym kontom. Oznacza to szybsze logowanie w przyszłości, nawet jeśli zapomnisz swojego loginu i hasła. Kolejnym krokiem jest wpisanie danych opiekuna - czyli Twoich. Pamiętaj, że konto powinien zawsze założyć opiekun prawny dziecka! Poprosimy Cię o wpisanie podstawowych danych takich jak: Imię, Nazwisko, Adres oraz numer telefonu. Tutaj również będziesz musiał wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swojego dziecka. Wszystko wpisane? Świetnie! Kliknij przycisk "załóż subkonto"! Teraz widzisz stronę startową Twojego konta. Znajdziesz tam menu, po lewej stronie, które umożliwi Ci między innymi kontakt z Nami poprzez specjalny czat. W głównej części profilu znajdziesz niebieski przycisk "dodaj subkonto dziecka". Kliknij go, a strona przeniesie Cię do kolejnego formularza, dotyczącego Twojej pociechy. Tutaj poprosimy Cię o uzupełnienie informacji o dziecku: imię, nazwisko, datę urodzenia. Następnie opisz historię dziecka, napisz z jakimi chorobami się zmaga i jakiego leczenia potrzebuje. Możesz pisać tak, jak by to pisało dziecko np.: "Urodziłem się w 2020 roku...", "Zmagam się z chorobą...". Ten opis to ważna sprawa, darczyńcy na pewno go przeczytają. Dobra rada: napisz go szczerze i od serca. Nie wiesz jak powinien wyglądać taki opis? Zobacz jak historię swoich dzieci opisywali inni rodzice. Kolejne dwa pola są przeznaczone na dodanie zdjęć. W tym celu kliknij okrągły przycisk ze znakiem "+" i wybierz plik z pamięci Twojego urządzenia. Maksymalnie możesz dodać jedno zdjęcie główne oraz 10 zdjęć dodatkowych. Będziesz mógł je także zmieniać w późniejszym czasie po zalogowaniu na konto. W formularzu należy podać także w jakiej wysokości potrzebujesz środków oraz jaki jest cel wsparcia. Te informacje nie są wiążące, natomiast pozwolą nam bardziej zrozumieć potrzeby Twojego dziecka. Możesz także wyrazić zgody na udział w akcjach dobroczynnych, a co za tym idzie na wykorzystanie zdjęć i wizerunku podopiecznego. Daje to możliwość uzyskania dodatkowych środków na zaspokojenie potrzeb dziecka. Kolejne pole pozwoli Ci wgrać skan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności. Nie musisz tego robić od razu, ale pamiętaj że dokument jest wymagany, aby subkonto było przez nas prowadzone. Dokument jest tylko do wglądu fundacji i nie będzie podawany do informacji publicznej. Ostatni krok to już formalność! Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego i zaakceptuj nasz regulamin oraz politykę prywatności. Gotowe! Teraz daj nam chwilę na weryfikację... Weryfikacja subkonta zajmie nam około 48 godzin. Po tym czasie otrzymasz maila z wszystkimi podstawowymi informacjami, takimi jak terminy rozliczeń, dane do faktur, numer subkonta Twojego dziecka. Możesz już udostępniać profil podopiecznego znajomym oraz napisać nam czy mamy przygotować specjalne ulotki, które rozdasz rodzinie, sąsiadom, czy znajomym, na których znajdzie się opis subkonta Twojej pociechy oraz instrukcja jak można oddać 1,5% podatku lub darowiznę. Dotrzesz dzięki Nim do jak największej ilości osób - darczyńców, którzy pomogą Twojemu dziecku. Jeśli na jakimkolwiek etapie rejestracji, będziesz potrzebował naszej pomocy, skontaktuj się z nami! Kiedy realnie Fundacja udzieli pomocy finansowej mojemu dziecku? Rozliczenia przekazanych dla Twojego dziecka darowizn odbywają się u nas raz na miesiąc z całego poprzedniego miesiąca. Przykładowo: darowizny wpłacone w listopadzie będą dodane do subkonta pod koniec grudnia, darowizny z grudnia pod koniec stycznia itd. Cały czas możesz sprawdzać stan subkonta po rozliczeniu. Aby to zrobić należy zalogować się na konto. Jesteśmy także organizacją pożytku publicznego, a to oznacza, że podatnicy mogą oddać swój 1,5% podatku na Twoje dziecko wpisując KRS naszej organizacji w rozliczeniu podatku oraz podając numer subkonta twojego dziecka w polu "cel szczegółowy". Rozliczenie oddanego 1,5% następuje w okolicach października/listopada (wtedy też my otrzymujemy list z Urzędu Skarbowego z rozliczeniem). Środki z 1,5% można sprawdzić tak samo jak środki z darowizn, więc cały czas masz dostęp do zebranej kwoty. Kiedy wiesz już ile masz zebranych środków możemy przejść do rozliczenia Twoich faktur. A mogą być one wystawione za wiele rzeczy, które są związane z stanem zdrowia podopiecznego. W ramach naszego działania zebraną kwotę możesz przeznaczyć na koszty leczenia, zakup sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, edukacyjnego i dydaktycznego, koszty rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, terapii, wizyt u specjalistów, leków, suplementów, a także artykułów pierwszej potrzeby, takie jak ubranka, zabawki, środki higieniczne. Dokumenty należy przesłać do nas pocztą tradycyjną wraz z oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, które znajdziesz w swoim koncie, abyśmy wiedzieli na jakie konto przelać środki. Jeśli posiadasz faktury elektroniczne, możesz je wysłać na maila. Pamiętaj, aby za każdym razem wpisywać w treści maila lub na kopercie imię i nazwisko podopiecznego. Faktury zostaną rozliczone w około 2 tygodnie od odebrania ich przez nas, a po wykonaniu płatności powiadomimy Cię o tym w wiadomości SMS. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Teraz wiesz już wszystko o subkoncie oraz tym jakie są możliwości pomocy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania to możesz z nami się skontaktować pisząc wiadomość e-mail lub dzwoniąc. Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie. Chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji o organizacji i naszej działalności.

Zasiłek wyrównawczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

02.11.2021
Zasiłek wyrównawczy reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jego zadaniem jest obniżenie strat finansowych pracownik ze zmniejszoną sprawnością do pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zmuszeni poddać się rehabilitacji, która mogłaby poprawić stan jego zdrowia. Warunkiem przysługiwania zasiłku wyrównawczego jest również to, że wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji.   Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki: - ma miejsce zmniejszona sprawność do pracy pracownika; - następuje wykonywanie pracy w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, ewentualnie u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy; - ma miejsce zmniejszenie wynagrodzenia w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem osiąganym wcześniej. Kto decyduje o konieczności rehabilitacji? O konieczności przeprowadzenia rehabilitacji w przypadku danego pracownika decyduje lekarz medycyny pracy lub lekarz orzecznik odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacany przez cały okres trwania rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy kalendarzowych. Jaka jest wysokość zasiłku wyrównawczego? Wysokość zasiłku wyrównawczego wynosi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika przez okres jednego roku wstecz, a miesięcznym wynagrodzeniem, które było zmniejszone z powodu niskiej sprawności danej osoby. Kto wypłaca zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy wypłacają zakład pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż 20 osób, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest ono kwalifikowane jako tzw. przychody z innych źródeł. Jak rozliczyć zasiłek wyrównawczy w PIT?   Wszelkie informacje o zasiłku wyrównawczym będą zawarte w formularzu PIT-11 lub PIT-11A, który pracodowca jest zobligowany dostarczyć pracownikowi. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11. W zależności od tego, czy świadczeniobiorca uzyskiwał w danym roku także inne przychody (i jakie) będzie on obowiązany do wykazania przedmiotowego zasiłku, wykorzystując formularz PIT-36 bądź PIT-37.

Zasiłek opiekuńczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

26.10.2021
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany osobom, które nie mogą świadczyć pracy, ponieważ muszą sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny. To ochrona przed utratą wynagrodzenia i jednoczesna rekompensata finansowa. Pracownik nie ma jednak prawa do zasiłku opiekuńczego, jeśli przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, a także gdy w okresie sprawowania opieki wciąż przysługiwałoby mu wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z tytułu urlopu wypoczynkowego. Zasiłek opiekuńczy można pobierać do 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 albo do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym, chorym członkiem rodziny, a także 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie osiągnęło jeszcze pełnoletności.   Prawo do zasiłku opiekuńczego? Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka – o tym, kto otrzyma środki pieniężne za ten okres, decyduje, która osoba pierwsza złoży wniosek.   Ubezpieczenie chorobowe, a zasiłek opiekuńczy?   Konieczne jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego, aby pozyskać zasiłek opiekuńczy. Jednak nie jest konieczna określona karencja - wystarczy, że ubezpieczenie trwa nawet jeden dzień. Zasiłek będzie wynosił 80% podstawy wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień nieobecności, nie wyłączając dni wolnych od pracy.   Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy może być wypłacany przez większe zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pozostałych przypadkach. Osoba uzyskująca zasiłek opiekuńczy otrzyma do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego dokument, na podstawie którego sporządzi swoje rozliczenie roczne. W zależności od tego, czy zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę czy też przez ZUS świadczeniobiorca otrzyma odpowiednio PIT-11 lub PIT-11A. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11.

Rozlicz PIT - zasady rozliczeń

18.10.2021
PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Na szczęście rozliczenie PIT nie jest trudne. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć w wyznaczonym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki nowoczesnej technologii i wielu programom online do rozliczania PIT i złożenia deklaracji podatkowej każdy podatnik może to zrobić bez problemu. Wybór formularza Podstawowy problem wielu podatników dotyczy wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy. Najpopularniejszy z nich to druk PIT-37, który wypełniają osoby zarabiające na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych.  W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci. PIT-36 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczają się według skali podatkowej. Dodatkowo ten PIT składają również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych, PIT 36-L składają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy. Natomiast PIT-28 przeznaczony jest dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych. PIT 38 rozliczają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu. PIT 39 rozliczają osoby, które osiągają przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami. Terminy rozliczeń PIT Rozliczenia należy dokonywać co roku, pit za 2021 rok należy rozliczyć w terminie do 2 maja 2022 roku. Wyjątek stanowi 28 PIT który trzeba uregulować do 28 lutego 2022 roku. Obecnie proces ten nie powinien przysporzyć większych problemów, ponieważ istnieje wiele prostych w obsłudze programów online do rozliczania. Wystarczy wprowadzić dane, a kreator przeprowadzi przez poszczególne etapy wypełniania deklaracji. W PIT 37 rozliczenie jest przygotowywane na podstawie pit 11, który przekazuje pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawca.  Wysokość podatku Wysokość podatku zależy od stawki, która z kolei obliczana jest w oparciu o podstawę opodatkowania. Na dzień dzisiejszy do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%. Powyżej tego progu podatkowego, stawka wynosi 32%. Przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy, która ma ujednoliconą stawkę 19%. Przekaż 1,5% organizacji pożytku publicznego Każdy w zeznaniu rocznym rozliczając się z Urzędem Skarbowym może wskazać organizację pożytku publicznego, której przeznaczy 1,5%. Zgodnie z prawem może przekazać jedynie organizacji, która ma status OPP. W tym celu należy wskazać jej numer KRS, możliwe staje się również wskazanie celu szczególnego. Przekaż 1,5% podatku dla podopiecznych Fundacji Miej Serce. Nasz numer KRS: 0000 368 135.

Niepełnosprawność dziecka - dlaczego warto skorzystać z pomocy fundacji

15.10.2021
Posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, zdiagnozowana ciężka choroba lub częste potrzeby opieki medycznej, a również   powodują dodatkowe i nieoczekiwane koszty dla rodziny. Radzenie sobie z tymi obciążeniami finansowymi może sprawić, że i tak już trudna sytuacja stanie się jeszcze większym wyzwaniem. W takich chwilach przychodzimy z pomocą - fundacja Miej Serce powstała po to by wspierać! Dzięki Fundacji nie zostajesz sam! Dzięki nam możesz odmienić życie swoje i swojego dziecka. Możesz złożyć prośby o pomoc medyczną, terapię rehabilitacyjną lub urządzenia wspomagające, których nie jesteś w stanie zapewnić swojemu dziecku z uwagi na wysokie koszty. Korzyści dla dzieci wykraczają daleko poza fizyczne. Pomoc ze strony naszej fundacji Miej Serce może poprawić jakość ich życia, pomóc zdobyć pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz umożliwić łatwe funkcjonowanie w społeczności. Dzisiejszy świat nie jest przystosowany w pełni dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiedni sprzęt medyczny dla Twojego dziecka to podstawa i ułatwienie codziennego życia, które zmniejsza potencjalny niepokój dzieci przed angażowaniem się w nowe czynności. Dzięki naszej fundacji Miej Serce możesz zapewnić swojemu dziecku. Dołącz do nas i już teraz załóż subkonto! Rodzice dzieci niepełnosprawnych są dla nas bohaterami. W społeczności osób niepełnosprawnych nie brakuje bohaterów. Są ludzie, którzy nie pozwalając, by nic nie stało na drodze do osiągnięcia swoich celów, inspirują innych do pokonywania własnych przeszkód. Są ludzie, którzy podejmują działania w imieniu innych potrzebujących lub w obronie sprawy wartej walki. Do takich osób z całą pewnością zaliczają się rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Kiedy mówi się o trudach związanych z codziennością w życiu osoby niepełnosprawnej bardzo często zapomina się o bliskich takiej osoby. Bardzo często są to ludzie, pomimo pełnej sprawności, również odczuwają utrudnienia i muszą zmagać się z wieloma przeszkodami jakie serwuje im nieprzygotowane i niedostosowane społeczeństwo. Na szczęście, my pamiętamy! Cała fundacja Miej Serce oraz wszyscy jej członkowie doskonale zdają sobie sprawę z tego jak wiele poświęcenia kosztuje opieka nad własnym, w pełni niesprawnym dzieckiem. Bariery, jakie Ci ludzie napotykają, aby uzyskać wsparcie, są ogromne. W ostatnich latach coraz częściej i głośniej mówi się w tej sprawie. Nasza fundacja Miej Serce, wręcz krzyczy - jesteśmy dumni i wspieramy Was, drodzy opiekunowie, całym sercem!

Pomaganie przez 1 procent

15.10.2021
Z łatwością możesz wesprzeć Fundację Miej Serce. Przekaż 1,5% swojego podatku dla naszych podopiecznych. Pieniądze, które Ty i inni darczyńcy możecie wpłacić na fundację są przekazywane na indywidualne subkonta na przełomie października i listopada. Wiele rodzin bez takiej pomocy nie byłoby w stanie zapewnić nawet podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki otrzymanym środkom nasi podopieczni i ich rodzice mają możliwość zadbać o niezbędną rehabilitację i leczenie, w ciągu całego roku. Dlaczego nie wszystkim Fundacjom możesz przekazać 1,5%? 1,5% podatku możesz przekazać jedynie na rzecz OPP (czyli organizacji pożytku publicznego), są to fundacje i stowarzyszenia, a jedną z nich jesteśmy my - Miej Serce. Odpowiednia kwota zostanie odliczona od Twojego podatku i przekazana na konto wybranej OPP. Jak przekazać 1,5% Fundacji Miej Serce? Wypełniając swój roczny PIT możesz wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS naszej fundacji i dokładnie wskazać cel szczegółowy. Dzięki temu będziesz mógł przekazać procent swojego podatku konkretnemu dziecku, które znajduje się pod opieką fundacji Miej Serce. Pomaganie jest łatwe! Numer KRS naszej fundacji: 0000 368 135.

Warto pomagać - przekaż darowiznę

15.10.2021
Fundacja Miej Serce od lat wspiera i pomaga najbardziej potrzebującym i bezbronnym - dzieciom. Dzięki naszym działaniom setki podopiecznych otrzymało wsparcie w postaci turnusów rehabilitacyjnych, terapii, leków czy wizyt u specjalistów. Jednak to wszystko nie udałoby się, gdyby nie dobre serca i pomoc darczyńców. Dzięki przekazanym darowiznom czy 1,5% podatku, wspomagamy dzieci w ich walce o zdrowie i rozwój. Jednak nasi podopieczni prócz rodziców, lekarzy, czy terapeutów potrzebują na swojej drodze jeszcze kogoś - Ciebie. Pomóż! Możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wpłacając darowiznę na subkonto podopiecznego, przyczyniasz się do tego niesamowitego dzieła, jakim jest pomoc potrzebującym. Dzieci szybko rosną i szybko się rozwijają, dlatego tak ważne jest, aby Nasi podopieczni mieli zapewnione jak najwięcej godzin rehabilitacji póki ich ciała są jeszcze młode i potrafią się regenerować. Jednak nie będziemy mogli ich zapewnić bez ludzi dobrych serc. To właśnie dzięki wpłacanym darowiznom, Fundacja Miej Serce opłaca potrzebne zajęcia. Jak przekazać darowiznę? Aby tego dokonać skorzystaj z bezpiecznej płatności online lub wpłać pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie). W celu przekazania wsparcia przelewem bankowym należy dokonać przelewu na poniższe dane: Fundacja Miej Serce, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610. Pamiętaj, aby podać nazwisko podopiecznego wpłacając darowiznę, a także jego numer subkonta - czyli numer identyfikacyjny podopiecznego do rozliczeń wewnątrz fundacji. Jest to potrzebne, ponieważ jako Fundacja mamy zaszczyt mieć pod swoją opieką ponad 500 podopiecznych i dzięki poprawnym tytułom wpłat, darowizny trafiają na konkretne subkonta w najszybszym możliwym terminie. Możesz także wejść na naszą stronę internetową: https://miejserce.pl/ i tam dokonać bezpiecznej płatności online. Wybierz podopiecznego, któremu pragniesz pomóc i kliknij czerwony przycisk: "wpłacam", który wyświetli się po prawej stronie. Dzięki darowiznom rodzice podopiecznych Fundacji Miej Serce mogą korzystać z środków na potrzebne dla ich dziecka usługi czy artykuły, takie jak terapie, zajęcia, sprzęt rehabilitacyjny czy artykuły edukacyjne i dydaktyczne. Tak więc każda przekazana przez darczyńcę złotówka przyczynia się do opłacenia przez nas faktur podopiecznych, którzy mogą się rozwijać i zdrowieć mając zapewnioną najlepszą opiekę. Potrzebujesz pomocy? Jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością i potrzebujesz pomocy, zachęcamy Cię do kontaktu z Nami. Postaramy się wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko, aby otrzymywało jak najlepszą opiekę specjalistów. Aby zostać podopiecznym wypełnij wniosek/formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej. Skontaktujemy się z Tobą do maksymalnie 2 dni roboczych i poinformujemy o akceptacji subkonta. Dzięki temu Twoje dziecko zostanie Naszym podopiecznym i będziesz mógł zbierać darowizny oraz 1,5% podatku na najważniejsze potrzeby Twojej pociechy. Dziękujemy! Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc! Dzięki wam dzieci stawiają swoje pierwsze kroki, wypowiadają pierwsze słowa i mogą cieszyć się dzieciństwem, mimo tego że ich droga była o wiele cięższa i dłuższa niż u rówieśników.

Jak zostać podopiecznym fundacji

14.10.2021
Jak zostać podopiecznym fundacji Fundacja Miej Serce działa na rzecz najbardziej potrzebujących i bezbronnych - dzieci. Wierzymy, że wszystkie wymagające wsparcia i pomocy dzieci zasługują na to, aby je otrzymać. Dlatego od wielu lat pracujemy nad tym, by potrzebujące maluchy miały szansę na wyjście z swojej choroby. Podopiecznych fundacji traktujemy indywidualnie, dlatego jako organizacja dajemy możliwość pozyskiwania środków na subkonta, które są zakładane dla każdego podopiecznego. Dzięki temu środki z darowizn czy 1,5% podatku po rozliczeniu trafiają bezpośrednio na profil danego dziecka, do którego jako opiekun masz całodobowy dostęp przez stronę fundacji, a z środków możesz korzystać na przykład do opłacania potrzebnych rehabilitacji czy terapii. Zacznijmy od tego, że subkonto może być założone tylko i wyłącznie na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego dla dziecka z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Nie musisz wysyłać do nas dokumentów pocztą na adres, wypisywać żadnego wniosku, czy odwiedzać nas osobiście, aby zostać podopiecznym. Zakładanie subkonta odbywa się online na stronie internetowej fundacji, aby jak najbardziej ułatwić Ci cały proces. Przedstawiamy więc kilka kroków, które pomogą Ci w założeniu konta i pokażą jak zostać podopiecznym fundacji, by móc pozyskiwać środki z darowizn, czy 1,5% podatku. Aby założyć konto zapraszamy Cię na stronę www.miejserce.pl. Tam w prawym górnym rogu znajdziesz zakładkę "załóż subkonto". Kliknij w nią, a strona pokaże Ci formularz rejestracji. Dla jak największej wygody umożliwiliśmy Ci logowanie się na stronę fundacji przez facebook oraz konto google, ale możesz również zrobić to w tradycyjnej formie wpisując adres e-mail oraz hasło. Następnie poprosimy Cię o uzupełnienie danych opiekuna przez formularz. Należy wpisać tam podstawowe dane, które umożliwią kontakt między tobą, a fundacją. Poniżej znajdziesz regulamin oraz politykę prywatności. Zapoznaj się z nimi i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby przejść dalej klikając "załóż subkonto". Jesteś już w połowie drogi od założenia subkonta i dołączenia do grona podopiecznych fundacji! Teraz strona przeniesie Cię do Twojego konta i panelu podopiecznego. Znajdziesz tam niebieski przycisk "dodaj subkonto dziecka", a po jego kliknięciu zobaczysz formularz dotyczący kandydata na podopiecznego. Tutaj wpisz wszystkie podstawowe dane dotyczące dziecka takie jak imię, nazwisko oraz data urodzenia. Są to informacje wymagane, więc sprawdź dokładnie, czy się zgadzają. Będą one również widoczne w profilu. Dalej znajdziesz miejsce na opis. Jest on wymagany, aby zostać podopiecznym. Będzie widoczny dla wszystkich osób odwiedzających stronę fundacji, w tym darczyńców, dlatego prosimy, aby znalazła się tam historia niepełnosprawności czy choroby dziecka oraz tego jakie ma ono potrzeby i w jakim jest stanie zdrowia. Możesz także opisać cechy charakteru podopiecznego oraz to jak wygląda jego codzienność, czy potrzebuje rehabilitacji lub pomocy innych specjalistów. Czym dłuższy opis tym lepiej, ponieważ na jego podstawie darczyńca może jak najlepiej poznać podopiecznego i tym samym udzielić potrzebnego wsparcia, a historia Twojego dziecka trafi do jak największej ilości osób. Jeśli chciałbyś widzieć jak taki opis może wyglądać, to zapraszamy do naszej strony i opisów innych dzieci - podopiecznych fundacji: https://miejserce.pl/podopieczni . Dalej znajdziesz pole do wgrania zdjęcia głównego, które jest wymagane oraz zdjęć dodatkowych. W sumie możesz przesłać 11 fotografii. Zdjęcie główne jest kwadratowe, dlatego umożliwiliśmy Ci edycję zaraz po wgraniu pliku. Poniżej poprosimy Cię o wpisanie wysokości wnioskowanej kwoty oraz celu wsparcia. Kwota nie jest wiążąca, a daje nam jako fundacji pogląd na to jakie podopieczny ma potrzeby, więc nie martw się, że wpiszesz za mało czy za dużo - tutaj nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Opisz czego Twoje dziecko potrzebuje oraz ile może to kosztować. Zostało już tylko kilka kroków, ale bardzo ważnych dotyczących wyrażenia zgód oraz przesłania dokumentów. Poprosimy Cię o wyrażenie zgody na udział w akcjach dobroczynnych organizowanych dla podopiecznych, a co za tym idzie na wykorzystywanie zdjęć i wizerunku w takich akcjach. Te zgody nie są wymagane, jednak bez nich nie będziemy mogli w pełni pomóc podopiecznemu, ponieważ Fundacja Miej Serce działa głównie organizując internetowe akcje dobroczynne jak i wysyłając listy do stałych darczyńców fundacji. Następnie znajdziesz pole, w którym należy przesłać wymagane dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza o chorobie. Nie musisz wysyłać ich na adres fundacji, wystarczy skan lub zdjęcie. Dokumenty należy wgrać od razu, gdyż bez nich nie będzie możliwości zaakceptowania subkonta i będziesz dłużej czekać na decyzję. Do przesłanych przez Ciebie skanów nie mają dostępu osoby z zewnątrz. Są one potrzebne tylko do celów weryfikacji ze strony fundacji. Skan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności są wymagane, jednak jeśli jesteś w trakcie oczekiwania na komisję lub składania dokumentów, to wystarczające będzie zaświadczenie od lekarza. Zaznaczamy jednak, że docelowo będziesz musiał wgrać orzeczenie. Został ostatni krok! Formularz poprosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następnie kliknij niebieski przycisk "dodaj podopiecznego", aby zarząd fundacji mógł się zapoznać z Twoją prośbą o założenie subkonta. Jeśli w formularzu brakuje jakiś danych lub będą one do poprawy, automatycznie zostaniesz przeniesiony w to miejsce na stronie internetowej fundacji z prośbą o uzupełnienie, które dodatkowo zostanie podświetlone na czerwono. Jeśli jednak wszystko będzie poprawne, zostaniesz przeniesiony do panelu głównego, gdzie zobaczysz założone przed chwilą subkonto oraz jego status - oczekujący na weryfikację. W tym monecie zrobiłeś już wszystko co było wymagane. Czekaj na kontakt z fundacją! Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, fundacja zweryfikuje subkonto dziecka w ciągu 2 dni roboczych i otrzymasz od nas decyzję o jego zaakceptowaniu i powitaniu w gronie podopiecznych na adres e-mail przesłany przez formularz. Od tego momentu dziecko jest podopiecznym Fundacji Miej Serce i otrzymuje swój indywidualny numer subkonta, który należy podawać w tytule wpłat oraz w celu szczegółowym podczas rozliczenia 1,5% podatku, aby udzielić wsparcia i pomocy dla podopiecznego fundacji. Jeśli coś w formularzu będzie wymagało poprawy lub będą potrzebne dodatkowe dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, czy zaświadczenie lekarskie, skontaktujemy się z Tobą. Przez cały ten czas możesz korzystać z strony fundacji i zmieniać opis, przesłać nowe zdjęcia czy poprawiać wymagające tego dane w subkoncie. Mamy nadzieję, że wiesz już jak zostać podopiecznym Fundacji Miej Serce. Jeśli jednak masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji z naszej strony, zapraszamy Cię do kontaktu w dni robocze od godziny 10:00 do 14:00. Napisz na adres e-mail fundacji: biuro@miejserce.pl, zadzwoń: 32 411 58 20, lub odwiedź stronę www.miejserce.pl, a pomożemy Ci dołączyć do grona podopiecznych.