Czy Fundacja pobiera prowizję za prowadzenie subkonta?

Fundacja Miej Serce nie pobiera żadnej prowizji oraz opłat za prowadzenie i obsługę subkonta.
Założenie, prowadzenie i rozliczenia subkonta jest zupełnie bezpłatne dla wszystkich naszych podopiecznych.