Jakie dokumenty podlegają refundacji?

Refundacji podlegają przede wszystkim ORYGINAŁY faktur, rachunków uproszczonych oraz faktur uproszczonych (paragon z NIP-em). Wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone jako oryginały, chyba że zostały wystawione jako dokument elektroniczny np. faktura w pdf.