Jakie są dane Fundacji?

Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
NIP: 642-314-31-06
REGON: 241749910
KRS: 0000 368 135