Kiedy przekazane środki z darowizn będą widoczne w subkoncie?

Środki z darowizn rozliczane są raz w miesiącu za cały POPRZEDNI miesiąc.

 

To znaczy, że np.:
darowizny przekazane w styczniu, dodawane są do subkonta do końca lutego,
darowizny z lutego do końca marca itd.