Pomóż Lenie

11.03.2024

Lena urodziła się w 2013 roku. Kiedy miała 7 lat zdiagnozowano ADHD, była cały czas w ruchu, miała duże kłopoty z usiedzeniem w miejscu. Jednym słowem jest bardzo ruchliwa i ma duże kłopoty z koncentracją i pamięcią.

W 2021 roku Lenka trafiła do innego psychiatry ponieważ pogorszył się jej stan zdrowia. Zaczęła mieć problemy w nauce, często wpadała w panikę oraz pojawiła się autoagresja. Po długiej obserwacji lekarza postawiono diagnozę: Autyzm Atypowym i ADHD.

Podopieczna Fundacji Miej Serce potrzebuje różnych terapii, zajęć i turnusów rehabilitacyjnych, które są bardzo drogie. Prosimy, pomóż Lenie prawidłowo funkcjonować w jej własnym świecie: https://miejserce.pl/podopieczny/102104502