Przyczyny niepełnosprawności Dawidka nadal nie znaleziono

28.03.2024

Dawid urodził się w maju 2018 roku. Jest chłopczykiem z opóźnieniem psychoruchowym, globalną hipotonią i zaburzeniami równowagi. Nasz podopieczny ma obniżone napięcie mięśniowe, wydobywa kilka pojedynczych słów i porusza się z asekuracją osoby dorosłePrj. U Dawidka występuje także deficyt zgięcia grzbietowego obu stóp – skrócenie ścięgien Achillesa, dysmorfia twarzy i niepokój ruchowy. Niestety przyczyny niepełnosprawności jeszcze nie znaleziono.

Podopieczny Fundacji Miej Serce wymaga wielospecjalistycznego wsparcia terapeutycznego oraz intensywnej rehabilitacji ruchowej. Będziemy ogromnie wdzięczni, jeśli okażecie serce dzielnemu Dawidkowi: https://miejserce.pl/podopieczny/102105102