W wieku 3 lat Cezaremu postawiono diagnozę: autyzm dziecięcy

15.05.2023

W wieku 3 lat Cezaremu postawiono diagnozę: autyzm dziecięcy. Z powodu nieneurotypwości chłopiec ma zakłócone zdolności komunikowania, uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zaburzenia i sterotypowość zachowań oraz trudności z integracją wrażeń zmysłowych.

Największym problemem podopiecznego Fundacji Miej Serce jest brak mowy. Jako 6 letni chłopiec nie jest w stanie werbalnie wyrażać swoich myśli czy uczuć, więc tylko pokazuje gestami.

Każdego dnia Czarek walczy o to, by móc rozwinąć swoją komunikację .Uczęszcza na wiele innym zajęć wspomagających i usprawniających żeby pracować m.in. nad wybiórczością pokarmową, epizodami agresji czy zaburzeniami senorycznymi. Pomóż:

https://miejserce.pl/podopieczny/102092502