Adrianna wymaga opieki wielu specjalistów

16.01.2023

Adrianna ma 10 lat i choruje na rzadką chorobę genetyczną: mikrodelecje chromosomu, która powoduje u Ady padaczkę lekooporną i upośledzenie umysłowe.

Podopieczna Fundacji Miej Serce jest osobą niesamodzielną, wymaga stałej opieki specjalistycznej, która niestety jest bardzo kosztowna, dlatego w imieniu dzielnej Adrianny prosimy o wsparcie: https://miejserce.pl/podopieczny/102087402