Nowe wzory faktur

Szanowni Państwo,

Informujemy że od 1 czerwca 2024 r następuje zmiana w wpisywanych danych w nabywcy i płatniku na rozliczanych przez Państwa fakturach/rachunkach:

  1. Faktury opłacone przez rodzica, do zwrotu środków przez fundację:
  • Faktury mogą być wystawione na dane fundacji (BEZ ZMIAN)
  • faktury mogą być wystawione W NABYWCY na dane PODOPIECZNEGO I JEGO NUMER SUBKONTA wraz z dołączonym przez rodzica wnioskiem o sfinansowanie (załącznik)
  1. Faktury nieopłacone przez rodzica, do opłaty bezpośrednio na konto sprzedawcy przez fundację:
  • Faktury mogą być wystawione na dane fundacji (BEZ ZMIAN)
  • Faktury mogą być wystawione W NABWYCY na dane PODOPIECZNEGO I JEGO NUMER SUBKONTA, ale W PŁATNIKU muszą znaleźć się dane: Fundacja Miej Serce, Jankowicka 9, 44-201 RYBNIK, NIP: 642-314-31-06 wraz z dołączonym przez rodzica wnioskiem o sfinansowanie (załącznik)
  1. Paragony z NIP Fundacji opłacone przez rodzica, do zwrotu środków przez fundację:
  • Do paragonów należy każdorazowo dołączyć wniosek o sfinansowanie (BEZ ZMIAN) (załącznik)

 

Oznacza to, że od 1 czerwca 2024 rozliczamy dla Państwa dokumenty wystawione na oba sposoby. Nie trzeba ich  poprawiać czy prosić o korekty, jeśli otrzymacie fakturę wystawioną na dziecko.

Od 1 stycznia 2025 przyjmowane będą już tylko faktury wystawiane według nowych zasad. To znaczy TYLKO na dane podopiecznego.

 

Dlaczego taka zmiana?

W 2026 roku planowane jest wprowadzenie przez rząd KSEF – Krajowego Systemu e-faktur. Jest to platforma ogólnopolska, która będzie musiała być wprowadzona obowiązkowo w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego ważne jest, aby od tego momentu faktury były wystawiane tylko i wyłącznie na dane podopiecznego.

Zmiany w Fundacji wprowadzamy od teraz, aby dać sobie i Państwu czas na sprawne i nieskomplikowane przejście na nowe zasady.

 

Wzory faktur

Przygotowaliśmy wzory faktur zarówno wystawianych tak jak dotychczas ja i na nowych zasadach. Prosimy się z nimi zapoznać.

Wszystkie nowe wzory są dostępne w Panelu Subkont w sekcji Dokumenty - dostępne tylko po zalogowaniu do subkonta.

Przejdź do sekcji dokumenty

 

Stare zasady obowiązujące do końca 2024 roku:

 

Nowe zasady obowiązujące od 1 maja 2024:

 

Wzór wniosku dołączany do faktur wystawianych na podopiecznego oraz do paragonów z NIP: