Ester potrzebuje dodatkowych zajęć i terapii

31.10.2023

Ester przyszła na świat po piętnastu latach oczekiwania i starań. Gdy się pojawiła już nic innego dla jej rodziców się nie liczyło, ona była najważniejsza. Policzek przyszedł przed 3-cim rokiem życia kiedy to padła diagnoza: autyzm dziecięcy.

Podczas badań MR rozpoznano cechy heterotopii podwyściółkowej i nieprawidłowy zapis eeg, zaburzenie rozwoju psychologicznego. Esti od 1,5 roku uczęszcza do specjalnego punktu przedszkolnego. Codziennie wraz z rodzicami przemierza 70 kilometrów, żeby mogła uczęszczać do przedszkola, a później na terapię zajęć SI I hipoterapię. Zajęcia te są niezbędne i bardzo kosztowne.

Z wiekiem podopieczna Fundacji Miej Serce będzie potrzebowała dodatkowych zajęć i terapii. Prosimy, pomóż: https://miejserce.pl/podopieczny/102101902