Fundacja Miej Serce przedstawia Fabianka

30.12.2021

Fabian ma 2,5 roku i zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy. Codzienność chłopca najprawdopodobniej nigdy nie będzie wyglądać tak, jak ta, która cieszą się jego rówieśnicy, zaburzenie to bowiem uniemożliwia mu zrozumienie świata, który go otacza.

Przed podopiecznym Fundacji Miej Serce długa i ciężka droga. Jednak musi ją pokonać, by osiągnąć cel, jakim jest najlepsze funkcjonowanie oraz jak największa samodzielność.

Niestety bez odpowiednich terapii i opieki specjalistów, będzie to utrudnione, dlatego bardzo prosimy o wsparcie dla Fabianka: https://miejserce.pl/podopieczny/102063102