Jasmina ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy

15.05.2024

Jasmina ma zdiagnozowany autyzm dziecięcy, hiperfenyloalaninemię oraz wrodzone zakażenie cytomegalii CMV. W jej imieniu bardzo prosimy Was - ludzi dobrych serc o pomoc finansową na rehabilitację, aby mogła zacząć mówić. Nie nawiązuje też kontaktu wzrokowego z najbliższymi, nie je samodzielnie, nie komunikuje się z rodziną.

Podopieczna Fundacji Miej Serce uczęszcza na zajęcia u fizjoterapeuty, pedagoga, logopedy, psychologa, integracji sensorycznej. Jestem pod opieką wielu specjalistów : psychiatry, neurologa, poradni chorób rzadkich metabolicznych w Krakowie, poradni Genetycznej w Krakowie, Alergologicznej, Okulistycznej, Laryngologicznej-Audiologicznej i Kardiologicznej.

Jasmina bardzo potrzebuje regularnej rehabilitacji, aby mogła sobie kiedyś poradzić w codziennym życiu: https://miejserce.pl/podopieczny/102106002