Michał potrzebuje stałej, systematycznej i kosztownej terapii...

10.06.2022

Lekarze u Michałka zdiagnozowali Zespół Aspergera oraz podejrzewają i nadal diagnozują Zespół Ehlersa-Danlosa.

W kontaktach z ludźmi chłopiec jestem ostrożny, unika kontaktu wzrokowego. Nie umie nawiązać dialogu i go prowadzić bez wsparcia osoby dorosłej. Ma problemy z integracją sensoryczną, ma nadwrażliwość dźwiękową, boi się nawet dźwięku jadącej windy, odkurzacza, wiercenia u sąsiadów i innych niespodziewanych, nieznanych mu dźwięków. Ponadto Michałek ma nadwrażliwość dotykową.

Podopieczny Fundacji Miej Serce ma niskie napięcie mięśniowe, przykurcze w ścięgnach achillesa, pogłębioną lordozę lędźwiową, przeprosty w kolanach i stawach łokciowych, zwiększoną uogólnioną wiotkość stawową oraz chód z rotacją zewnętrzną. Następstwem tego są problemy w codziennym funkcjonowaniu, w tym z samodzielnych czynnościach w ciągu dnia np. jedzeniem, ubieraniem, toaletą, zabawą, malowaniem, rysowaniem, wycinaniem, kopaniem, rzucaniem, łapaniem piłki...

Michał potrzebuje stałej, kosztownej, specjalistycznej opieki, terapii i rehabilitacji oraz dalszej szczegółowej diagnostyki. Pomóż tutaj: https://miejserce.pl/podopieczny/102075202