Olivier od 2013 roku zmaga się z zespołem Aspergera

28.07.2022

Olivier od 2013 roku zmaga się z zespołem Aspergera, nadpobudliwością i astmą. Jest dzieckiem pogodnym, bardzo dobrze się uczy, lubi czytać książki, nie przepada za pracami które wymagają zdolności manualnych. Uwielbia za to zajęcia gry na perkusji.

Problemem dla Oliviera są emocje, które ciężko mu opanować, a także relacje z rówieśnikami. Wymaga stałej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, logopedy, treningu umiejętności społecznych i zajęć sensorycznych (nadwrażliwość słuchowa, węchowa i smakowa).

Podopieczny Fundacji Miej Serce jest pod stałą kontrolą pulmonologa gdzie od 2 lat jest odczulany kroplami doustnymi. Ma alergię na roztocza kurzu, trawy, grzyby i pleśnie. U chłopca występuje również wybiórczość pokarmowa.

Wesprzyj Olivierka: https://miejserce.pl/podopieczny/102079102