Oskar potrzebuje dalszych, stałych rehabilitacji

20.05.2024

Oskar po urodzeniu został zaatakowany przez bakterię, która wywołała u niego sepsę, jednak dzięki szybkiej pomocy lekarzy i waleczności udało się z nią wygrać.

Rozwój chłopca od samego początku wyglądał inaczej niż u jego rówieśników. Dużo później niż inni zaczął siadać, mówić, chodzić i bardzo często się wywracał... Najpierw okazało się, że ma bardzo osłabione centralne napięcie mięśniowe, zaczął regularnie chodzić na rehabilitację.

Po pewnym czasie dzięki badaniom rodzice Oskarka dowiedzieli się też, że ma on wadę genetyczną, która powoduje szereg charakterystycznych cech i zaburzeń. Zdiagnozowano autyzm atypowy oraz niepełnosprawność intelektualną.

Podopieczny Fundacji Miej Serce bardzo chciałby być w przyszłości samodzielny i aby tak się stało potrzebuje dalszych, stałych rehabilitacji i terapii oraz regularnych kontroli u specjalistów. Planowana jest też operacja bioder, która pozwoli chłopcu lepiej się poruszać ponieważ ma z tym problem.

Pomóż tutaj: https://miejserce.pl/podopieczny/102106502