eryk krenke

Subkonto nr: 102069602
wiek: 7 lat

O mnie

Eryk jest wesołym i pogodnym dzieckiem. Jego prawidłowy rozwój utrudniony jest przez chorobę zwaną afazją dziecięcą.

Afazja jest utratą zdolności językowych na skutek uszkodzenia mózgu.

Zaburzeniu towarzyszą trudności w pisaniu, liczeniu, czytaniu, a także deficyty w zakresie rozpoznawania bodźców oraz planowania i realizowania ruchów dowolnych. U Eryka występuje, problem z koordynacją ruchową. Potrzebuje wsparcia w postaci rehabilitacji ogólnej i  zajęć gimnastycznych wspomagających.
Eryk problemy z mową dlatego też wymaga stałej terapii logopedycznej, terapii sensorycznej i innych zajęć wspomagających jego rozwój.

Eryk ma problemy z zapamiętywaniem i innymi funkcjami poznawczymi.

Na szczęście w pozostałych obszarach Eryk funkcjonuje adekwatnie do swojego wieku, jest dzieckiem wesołym, aktywnym, towarzyskim i pomimo swojej choroby bardzo mądrym i niezwykle pomocnym.

Eryk ma problem z mową od wczesnych lat dziecięcych.

Dzięki intensywnej pracy Cioć Logopedek od 3 roku życia do dnia dzisiejszego Eryk robi niewielkie lecz sukcesywne postępy w mowie.

Aktualnie Eryk uczęszcza do grupy przedszkolnej "0" w specjalistycznym przedszkolu dla dzieci z Afazją - Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. 

Koszty zapewnienia Erykowi profesjonalnej opieki są duże ponieważ Przedszkole oddalone jest 550 km od domu rodzinnego dziecka.

Najważniejsze że starania o normalne życie dla Eryka przynoszą skutek w postaci coraz lepszej wymowy dziecka.

Galeria

Jak można mi pomóc

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie korzystając z bezpiecznej płatności online lub wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie).

W celu przekazania wsparcia przelewem bankowym należy dokonać przelewu na poniższe dane:

Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Tytułem: eryk krenke - Subkonto nr 102069602

Na koniec

Z całego serca chcę podziękować wszystkim osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i proszę o dalszą pamięć o mnie :-)

Z serdecznymi pozdrowieniami
eryk krenke