Poznajcie Michałka!

16.05.2022

Michałek urodził się z Zespołem Downa, ma wiotkość mięśni kończyn górnych i dolnych, skoliozę kręgosłupa piersiowo lędźwiową, astmę oskrzelową, alergię, niezborność nadwzroczna obu oczu, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, nadpobudliwość ruchową, niedoczynność tarczycy- Hashimoto.

Podopieczny Fundacji Miej Serce ma zaburzony odbiór wzrokowy, nadwrażliwość słuchową, czucia, wrażliwość dotykową. Opóźnienie rozwoju mowy czynnej i biernej, w mowie występują liczne zaburzenia artykulacyjne. Obniżona sprawność narządów artykulacyjnych, nieprawidłowy sposób połykania i pracy języka. Duża stabilność emocjonalna, wymaga stałego wsparcia, pomocy, zainteresowania.

Michał jest dzieckiem wesołym, kochającym, troskliwym, lubiący i kochającym zwierzęta. Potrzebuje rehabilitacji wieloprofilowej, logopedycznej, psychologicznej i ruchowej. Wymaga leczenia, jest pod opieką neurologa, ortopedy, okulisty, pulmologa, alergologa, psychiatry.

Prosimy o pomoc: https://miejserce.pl/podopieczny/102073102