Prosimy o pomoc dla Damiana

05.01.2023

Kiedy Damian poszedł do przedszkola bardzo przeszkadzał mu hałas, krzyki innych dzieci, nie radził sobie również z wieloma zadaniami. W poradni psychologiczno-pedagogicznej po roku badań chłopiec otrzymał opinie o nieharmonijnym rozwoju i został wysłany na dalsze badania. Po dwóch latach podopieczny Fundacji Miej Serce otrzymał diagnozę: afazja motoryczna, specyficzne zaburzenia mowy oraz autyzm atypowy.

Damianek bardzo potrzebuje terapii, a ich najlepszą formą jest turnus rehabilitacyjny, ponieważ daje duże efekty w krótkim czasie. Niestety taki turnus to ogromny koszt...

Podopieczny Fundacji Miej Serce jest bardzo pogodnym, miłym i spokojnym chłopcem. Bardzo prosimy w jego imieniu o pomoc, każda złotówka ma znaczenie, będziemy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie: https://miejserce.pl/podopieczny/102087302