Prosimy o wsparcie dla Szymonka

08.11.2023

Szymon ma autyzm. Jest to zaburzenie neurorozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu, która powoduje trudności w zakresie relacji społecznych, porozumienia się, wyobraźni.

Od wczesnego dzieciństwa podopieczny Fundacji Miej Serce musi ciężko pracować, aby dorównać swoim rówieśnikom. Dzięki specjalistycznej, intensywnej terapii ma szansę na normalne życie w przyszłości.

Prosimy o przekazywanie darowizn oraz 1,5% swojego podatku dla dzielnego Szymonka: https://miejserce.pl/podopieczny/102102202