Wiktorek potrzebuje terapii. Pomóż!

05.01.2022

Wiktor ma zdiagnozowany autyzm wczesno - dziecięcy i neuroapatię. Od najwcześniejszych lat zmaga się z problemami z mową i zachowaniem. Wiktor jest dzieckiem nadpobudliwym, nerwowym. W chwili obecnej jest pod okiem specjalistów: logopedy, fizjoterapeuty, pedagoga, psychologa, neurologa i poradni genetycznej.

Aby podopieczny Fundacji Miej Serce mógł dalej funkcjonować potrzebna jest dalsza terapia, która jest bardzo kosztowna. Takie zajęcia to szansa dla Wiktora, dlatego bardzo prosimy o wsparcie: https://miejserce.pl/podopieczny/102063402