Wojtuś przyszedł na świat z przepukliną oponowo-rdzeniową.

02.05.2022

Wojtuś przyszedł na świat z przepukliną oponowo-rdzeniową. Konsekwencjami tej choroby jest wada kończyn dolnych, taka jak stopy końsko-szpotawe, zaburzenia czucia oraz rozwojowe zniekształcenie trzonów kręgów w środkowym odcinku piersiowym.

Ze względu na wrodzoną wadę poruszanie się jest dla Wojtka bardzo utrudnione i nie może cieszyć się życiem jak zdrowe dzieci. Cały czas toczy walkę o sprawność i samodzielność.

Prosimy o wsparcie i pomoc dla podopiecznego Fundacji Miej Serce, aby mógł samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Tylko stała rehabilitacja jest w stanie zahamować nieodwracalny proces, który zabiera sprawność Wojtusiowi... https://miejserce.pl/podopieczny/102071802