Wyobraź sobie 7 lat ciągłego niezrozumienia i walki o samodzielność...

24.02.2023

Antek urodził się w 2016 roku i zmaga się ze swoją odmiennością każdego dnia. Wyobraź sobie: 7 lat ciągłego niezrozumienia i walki o samodzielność.

Podopieczny Fundacji Miej Serce ma zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm atypowy. Potrzebuje wsparcia i środków na rozszerzenie i zwiększenie terapii, zajęcia na basenie, konsultacje lekarskie, a także rozwijanie zainteresowań, które także pomagają w terapii.

Prosimy o wsparcie: https://miejserce.pl/podopieczny/102088702