Zosia potrzebuje dalszych, kosztownych badań...

15.06.2022

Zosia już niedługo skończy 2 latka. Niestety nie pokazuje niczego paluszkiem, nie gaworzy. Dziewczynkę badało już wielu specjalistów: laryngolog, neurolog, genetyk, metabolik, psychiatra. Każdy z nich postawił dużo różnych diagnoz: są to między innymi afazja motoryczna, zaburzenia czucia głębokiego, zaburzenia SI oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Podopieczna Fundacji Miej Serce uczęszcza na zajęcia z integracji sensorycznej oraz jest pod opieką neurologopedy, neurologa i innych specjalistów. Mimo to dużo się uśmiecha i stara się komunikować z rodzicami. Według lekarzy dalsze leczenie uzależnione jest od testów genetycznych WES, które dokładnie pokażą co jeszcze może pomóc Zosi. Testy te są jednak bardzo drogie i dlatego prosimy darczyńców o pomoc: https://miejserce.pl/podopieczny/102075602