Zuzia zaczęła samodzielnie jeść!

30.12.2022

Mamy dobre informacje! Zuzia zaczęła samodzielnie jeść, ale ciągle potrzebuje intensywnej rehabilitacji u logopedów i neurologopedów, aby usprawnić dalszy rozwój. Jest także pod kontrolą okulisty i uczęszcza na zajęcia do tyflopedagoga.

Podopieczna Fundacji Miej Serce ma zez zbieżny i opadające górne powieki oraz znaczną wadę wzroku, dlatego musi nosić okulary korekcyjne. Jest również opóźniona psycho-ruchowo. Obecnie Zuza próbuje samodzielnie siadać, posadzona siedzi w miarę stabilnie, nie raczkuje, ale wchodzi w czworaki, pełza, sięga po zabawki.

Dziewczynka 3 razy w tygodniu chodzi na rehabilitację, a co dwa tygodnie do tyflopedagoga, 2 razy w miesiącu do neurologopedy, uczestniczy także w zajęciach u oligofrenopedagoga.

Niestety to wszystko co dla niej niezbędne, w tym zakup pionizatora, sporo kostuje, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc, aby Zuza mogła walczyć o lepszą przyszłość: https://miejserce.pl/podopieczny/102076802