Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku

19.11.2021

Instalacja fotowoltaiczna to wybór, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Jest to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale też oszczędność i niezależność energetyczna, co przy wzrastających cenach prądu jest bardzo interesującym rozwiązaniem. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest sporym wydatkiem, ale dzięki temu, że istnieją dofinansowania i ulgi, które sprawiają, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Jak wygląda kwestia opodatkowania? Jaki podatek od fotowoltaiki musisz płacić, decydując się na instalację? Wszystkiego na temat podatku od fotowoltaiki dowiesz się z tego artykułu.

Inwestorzy chętnie korzystają z różnych form dofinansowania do zakupu fotowoltaiki. Jednym ze sposobów na częściowy zwrot kosztów jest ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Ulgę termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.  i wtedy też można było pierwszy raz z niej skorzystać już przy rozliczeniu PIT za rok 2019, a jej popularność wciąż wzrasta. Ten rządowy program sprawia, że instalacja fotowoltaiczna jest tańsza i dzięki temu może więcej osób zaplanować instalację paneli fotowoltaiczych. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie programu Mój Prąd. Firmy, które zajmują się motażem fotowoltaiki bardzo często pomagają klientom i przeprowadzają ich przez formalności związane z udziałem w tych programach i skorzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej. Co za tym idzie, klienci przy montażu fotowoltaiki dowiadują się, że mogą odliczyć fotowoltaikę od podatku, a to pozwala im podjąć decyzję o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, która bez tych dofinansowań jest sporym obciążeniem finansowym dla właścicieli budynków. Odliczenie fotowoltaiki jest udogodnieniem i pomocą finansową dla osób, które rozważają instalację fotowoltaiczną dla swojego domu.

Zakres ulgi podatkowej

W zakres ulgi podatkowej wchodzi przede wszystkim montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również instalacja ogniw PV lub kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, ocieplenie lub modernizacja dachu, wymiana okien, zamontowanie pompy ciepła, wdrożenie wentylacji wraz z rekuperacją budynku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można również wykonać audyt efektywności energetycznej budynku. Dokładny katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ważną kwestią jest to, że budynek, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna lub wszystkie wymienione powyżej usprawnienia, nie może być w trakcie budowy, powinien być już ukończony. Chciałbyś zamontować instalację fotowoltaiczną, ale zastanawiasz się, czy odliczenie fotowoltaiki od podatku można dokonać bez przeprowadzonego audytu? Uspokajamy – w świetle postanowień ustawy audyt energetyczny nie jest wymagany. W zakres ulgi termomodernizacyjnej wchodzi zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszelkie usługi związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na ocielenie budynku to zakup materiałów budowlanych również można odliczyć od podatku.

Wymogi skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Ważne jest to by zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech lat, ponieważ w takim okresie możemy skorzystać z ulgi. O czym więcej piszemy w dalszej części artykułu. Dla niektórych przeszkodą okazuje się to, że musimy najpierw nabyć towary, produkty i usługi, które według ustawy o termomodernizacji podlegają odliczeniu od dochodu (np. wydatki na instalację fotowoltaiczną), a dopiero później po zakończeniu roku podatkowego możemy dokonać odliczenia w PIT i uzyskamy zwrot poniesionych kosztów. Powstało wiele możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej jak specjalne kredyty, które często pomagają uzyskać firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki. Ważne jest rownież to, by na bieżąco rozliczać w deklaracji PIT wydatki związane z termomodernizacją (udokumentowane fakturą VAT). Jeśli nie mamy faktury, która potwierdza poniesione koszty nie otrzymamy zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać z ulgi termodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom - osobom fizycznym, które rozliczają się na skali podatkowej 17% li 32%, ale również przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się na zasadach ogólnych (skali podatkowej zarówno 17% lub 32%) lub według podatku liniowego (19%) oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą Ci, którzy rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeśli w dniu odliczenia podatnik nie jest już właścicielem lub współwłaścicielem budynku wówczas nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna od wydatków poniesionych na panele fotowoltaiczne przysługuje również rolnikom, którzy są podatnikami podatku rolnego oraz posiadają grunt na własność lub użytkują dany grunt wieczyście.

Przez jaki czas mogę odliczyć poniesione środki?  

Istotą ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację inwestycji termomodernizacyjnej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym również w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Poniesione wydatki można odliczyć w ramach ulgi w terminie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

"Mój Prąd", a odliczenie od podatku?

Rekompensatę za inwestycję włożoną w fotowoltaikę mogą otrzymać również inwestorzy, którzy skorzystali z dopłaty w ramach programu „Mój Prąd”. Dodatkowo wydatek ten można odliczyć od podatku dochodowego także wówczas, gdy instalacja została sfinansowana w postaci pożyczki lub kredytu, niezależnie od tego, jaka jest wysokość spłacanej raty. Żadne z wypisanych powyżej nie ma wspływu na to jaka jest kwota odliczenia. Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziesz na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/

Jaki podatek VAT od fotowoltaiki?

Właściciele budynków, którzy wykorzystują energię wytworzoną przez instalację na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, rozliczają się preferencyjną stawką 8% VAT. Dotyczy ona instalacji PV montowanych zarówno na dachu, jak i na gruncie.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności gospodarczej stawka VAT wynosi 23%.

Bardzo ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest również to, że nie ma obowiązku płacenia dodatkowych podatków od fotowoltaiki do gminy ani innych podmiotów.

Jak obliczyć wysokość ulgi?

Jak obliczyć wysokość ulgi? Kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 tysiące złotych. Co ważne, jest ona przypisana do konkretnego podatnika, a nie do samej inwestycji. Dodatkowo z ulgi oddzielnie mogą skorzystać osoby, które są współwłaścicielami budynku, do do którego dokonano wydatków. Każdy z nich może się rozliczyć oddzielnie i skorzystać z odliczenia na PIT 37. Łącznie więc współwłaściciele budynku mogą odliczyć ponad 100 tysięcy złotych poniesionych wydatków. Jedyne co jest potrzebne do rozliczenia to wystawiona faktura przez dostawcę i wykonawcę systemu fotowoltaicznego.

WAŻNE! Musimy sami dokonać odliczenia od podatku do 30 kwietnia!  

Trzeba jednak pamiętać, że w usłudze Twój e-PIT automatycznie uwzględniona jest tylko ulga na dzieci, ale ulga termomodernizacyjna już nie. Z tego powodu, jeśli chcemy odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku, to trzeba samemu zalogować się i zmienić dane w rozliczeniu. Jeśli tego nie zrobimy nasze rozliczenie zostanie zaakceptowanie przez Urząd Skarbowy bez odliczenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną. Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana na formularzu PIT O. W PIT/O kwotę odliczenia wskakujemy w części B Odliczenia od dochodu (przychodu) w wierszu 6 Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Natomiast przykładowo w najpopularniejszym zeznaniu PIT–37 kwota ulgi termomodernizacyjnej jest wykazywana w części E „Odliczenia od dochodu”, gdzie wpisywana jest jedna zbiorcza kwota przysługująca z tytułu wszystkich odliczeń od dochodu wykazanych w części B załącznika PIT/O. Podatnicy wpisują ją w pozycji 108 (podatnik) i 109 (małżonek).