Rozlicz PIT - zasady rozliczeń

18.10.2021

PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Na szczęście rozliczenie PIT nie jest trudne. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć w wyznaczonym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki nowoczesnej technologii i wielu programom online do rozliczania PIT i złożenia deklaracji podatkowej każdy podatnik może to zrobić bez problemu.

Wybór formularza

Podstawowy problem wielu podatników dotyczy wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy.

Najpopularniejszy z nich to druk PIT-37, który wypełniają osoby zarabiające na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych.  W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-36 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczają się według skali podatkowej. Dodatkowo ten PIT składają również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,

PIT 36-L składają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy.

Natomiast PIT-28 przeznaczony jest dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych.

PIT 38 rozliczają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu.

PIT 39 rozliczają osoby, które osiągają przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.

Terminy rozliczeń PIT

Rozliczenia należy dokonywać co roku, pit za 2021 rok należy rozliczyć w terminie do 2 maja 2022 roku. Wyjątek stanowi 28 PIT który trzeba uregulować do 28 lutego 2022 roku. Obecnie proces ten nie powinien przysporzyć większych problemów, ponieważ istnieje wiele prostych w obsłudze programów online do rozliczania. Wystarczy wprowadzić dane, a kreator przeprowadzi przez poszczególne etapy wypełniania deklaracji. W PIT 37 rozliczenie jest przygotowywane na podstawie pit 11, który przekazuje pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawca.

 Wysokość podatku

Wysokość podatku zależy od stawki, która z kolei obliczana jest w oparciu o podstawę opodatkowania. Na dzień dzisiejszy do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%.

Powyżej tego progu podatkowego, stawka wynosi 32%. Przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy, która ma ujednoliconą stawkę 19%.

Przekaż 1,5% organizacji pożytku publicznego

Każdy w zeznaniu rocznym rozliczając się z Urzędem Skarbowym może wskazać organizację pożytku publicznego, której przeznaczy 1,5%. Zgodnie z prawem może przekazać jedynie organizacji, która ma status OPP. W tym celu należy wskazać jej numer KRS, możliwe staje się również wskazanie celu szczególnego. Przekaż 1,5% podatku dla podopiecznych Fundacji Miej Serce. Nasz numer KRS: 0000 368 135.