Zasiłek opiekuńczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

26.10.2021

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany osobom, które nie mogą świadczyć pracy, ponieważ muszą sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny.

To ochrona przed utratą wynagrodzenia i jednoczesna rekompensata finansowa. Pracownik nie ma jednak prawa do zasiłku opiekuńczego, jeśli przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, a także gdy w okresie sprawowania opieki wciąż przysługiwałoby mu wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z tytułu urlopu wypoczynkowego.

Zasiłek opiekuńczy można pobierać do 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 albo do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym, chorym członkiem rodziny, a także 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie osiągnęło jeszcze pełnoletności.

 

Prawo do zasiłku opiekuńczego?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka – o tym, kto otrzyma środki pieniężne za ten okres, decyduje, która osoba pierwsza złoży wniosek.

 

Ubezpieczenie chorobowe, a zasiłek opiekuńczy?  

Konieczne jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego, aby pozyskać zasiłek opiekuńczy. Jednak nie jest konieczna określona karencja - wystarczy, że ubezpieczenie trwa nawet jeden dzień. Zasiłek będzie wynosił 80% podstawy wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień nieobecności, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy może być wypłacany przez większe zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pozostałych przypadkach. Osoba uzyskująca zasiłek opiekuńczy otrzyma do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego dokument, na podstawie którego sporządzi swoje rozliczenie roczne. W zależności od tego, czy zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę czy też przez ZUS świadczeniobiorca otrzyma odpowiednio PIT-11 lub PIT-11A. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11.